Het laatste Raadnieuws

header-blog-website-september

Tip: zet je studerende kind op de loonlijst

Studerende kinderen zijn duur. Als jij je kind wil behoeden voor een hoge studieschuld, is het wellicht een idee om hem of haar op de loonlijst van je BV te zetten. Als je het goed uitzoekt, betaalt je kind niet of nauwelijks belasting over zijn inkomsten. Tegelijkertijd krijg je een leuke aftrekpost voor de BV. […]

header-blog-energiesubsidie

Subsidie energiebesparing eigen huis

Bij Rekenraad adviseren we onze zakelijke klanten ook op particulier vlak. In deze editie van Raadnieuws maak ik daarom een kleine zijsprong met een tip voor huiseigenaren. Denk je erover om maatregelen te nemen voor energiebesparing op je koopwoning? Dan kun je een subsidie krijgen. Rijksoverheid heeft deze subsidieregeling in het leven geroepen om energiebesparing […]

header-blog-website-augustus-v2

Einde pensioen in eigen beheer. Wat nu?

Zoals het er nu uitziet, is het vanaf volgend jaar niet meer mogelijk om als directeur-grootaandeelhouder (DGA) een pensioen op te bouwen in eigen beheer. Het wetsvoorstel hiervoor wordt op Prinsjesdag ingediend. Wat betekent dat voor ondernemers die pensioen hebben opgebouwd in de onderneming? Stel, je hebt niet voldoende liquide middelen voor afkoop van het […]

Onze diensten

 • Accountancy

  Rekenraad functioneert als vertrouwenspersoon en strategisch gesprekspartner. We helpen je bij vraagstukken op het gebied van investeringen, financiële planningen, juridische kwesties, bedrijfsopvolging etc. Een belangrijke taak voor onze accountants is tevens het opstellen en controleren van de jaarrekening.

 • Fiscale dienstverlening

  Belastingen zijn continu aan veranderingen onderhevig en hebben een belangrijke invloed op de beslissingen die je neemt. Rekenraad accountants en belastingadviseurs kan je daarbij helpen. Wij zijn uitstekend op de hoogte van de continu wijzigende fiscale wet- en regelgeving.

 • Salarisadministratie

  Rekenraad neemt de gehele salarisadministratie uit handen. We combineren persoonlijk advies met een compleet online softwarepakket voor loonverwerking. Alle informatie over onder andere salarisontwikkeling, leeftijdsopbouw van werknemers, werknemerskosten, verzuim, verlof en opleidingen kun je online inzien.

 • Administratieve dienstverlening

  Rekenraad verzorgt de inrichting en uitvoer van de financiële administratie. We nemen de administratie zo ver uit handen als jij dat wilt. Voor het deel van de administratie dat je zelf beheert, bieden we innovatieve online boekhoudsoftware. Zo maken we de financiële administratie een stuk eenvoudiger.

 • Raadzaam

  Rekenraad biedt met de dienst Raadzaam een zakelijk draaiboek voor je naasten bij noodsituaties zoals langdurig uitvallen, echtscheiding of overlijden. Je wilt daar als ondernemer niet aan denken, maar het is voor de continuïteit van je bedrijf en voor nabestaanden wel belangrijk dat alles goed geregeld is.

 • Rekenwijs

  Met Rekenwijs bieden we een service waarmee een persoonlijk aan jou toegewezen accountant van Rekenraad periodiek bij jou op kantoor werkt. Hierdoor werk je in korte lijnen samen met een betrokken accountant die als collega en sparringpartner functioneert.

 • Compliance & Assurance

  Door zaken zoals financiële crisis, fraude en terrorisme neemt de vraag naar toezicht en zekerheid bij bedrijven toe. De accountants van Rekenraad helpen je hierbij door te toetsen of financiële overzichten betrouwbaar zijn en of er wordt voldaan aan wet- en regelgeving (compliance).

Onze specialismen

MKB

Rekenraad werkt voor midden- en kleinbedrijven in alle sectoren. We ontzorgen je zoveel je wilt, van fiscale aangiften tot salarisadministratie en het samenstellen van de jaarrekening. Maar ook kijken we samen met jou naar de toekomst; hoe ontwikkelt je financiële positie, en wie neemt het bedrijf over in de toekomst? Je kunt rekenen op onze expertise en betrokkenheid.

ZZP

Als Zelfstandige Zonder Personeel wil je focussen op het vak waar je goed in bent. Tijd om je te verdiepen in je financiële administratie en in belastingaangiften kom je vaak tekort. Wij helpen je bij de opstartfase, maar ook daarna. We adviseren je graag op belastingtechnisch en administratief gebied.

ZORG

Administratieve taken vragen tijd en aandacht, terwijl je waarschijnlijk liever focust op zorginhoudelijke werkzaamheden. Rekenraad accountants en belastingadviseurs is gespecialiseerd op financieel, fiscaal en administratief gebied voor medische en paramedische beroepsbeoefenaars.